Školka Vrbičky - MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI | Ceník mateřské školy a jeslí Vrbičky pro školní rok 2010/2011

Ceník MŠ a jeslí Vrbičky
2014/2015


PROVOZ A CENÍK

Česko-anglická Montessori školka Vrbičky vítá děti od 18 měsíců po předškoláky. Docházet mohou na celodenní nebo polodenní program po celý týden nebo jen ve vybrané dny. V programu Toddler pro 10 dětí od 18 měsíců do 3 let připadá jeden učitel na 5 dětí, v programu Primary pro 20 dětí od 3 do 6 (7) let na nejvýše 10 dětí. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.00 hodin, dle potřeb rodičů i ve vybrané svátky. Polodenní program Toddler končí ve 12.30, celodenní v 15.30, Primary ve 13.00 a v 16.30 hodin.

ceník U druhého dítěte sleva 10%. Při úhradě předem za pololetí (5 měsíců) sleva 4%, za rok (10 měsíců) sleva 7%. Platba přes zaměstnavatele je možná.

Ceny školného zahrnují dvojjazyčný Montessori program (celostní rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky, jazyka, matematiky, geometrie, zeměpisu, dějepisu, biologie, umění – všemi smysly a v souvislostech). Zahrnují také odpolední zájmové kroužky (např. aikido, hudba a tanec, jóga, vaření, výtvarné či ruční práce). Obědy v bio kvalitě s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 100,- Kč za den.

CENÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY VRBIČKY


ZŠ U vrbiček je malotřídní, rodinná škola s výukou zatím pouze na 1. stupni se dvěma věkově smíšenými třídami (1.-3., 4.-5.) pro celkem nejvýše 50 dětí. V každé třídě vyučují společně český a anglicky mluvící učitel. Škola poskytuje bilingvní vzdělávání s využitím moderně, tvořivě a celostně pojaté Montessori pedagogiky a v souladu s požadavky českého státního vzdělávání tak, aby žáci mohli úspěšně pokračovat na dalších školách. Školné 10 000 Kč měsíčně zahrnuje výuku a školní družinu do 17.00 hodin, včetně základních kroužků. Obědy v bio kvalitě s možností výběru vegetariánského menu se hradí zvlášť ve výši 100,- Kč za den.