Školka Vrbičky - MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI | Naše kroužky

NAŠE KROUŽKY


PROVOZ A CENÍK

Součástí odpoledního programu školky jsou kroužky, kterými chceme dětem dát možnost poznávat a zkoušet všemožná „umění“, rozvíjet různé dovednosti a především objevovat vlastní zájmy a talent.

V případě zájmu budou na odpolední kroužky pro děti z naší školky navazovat také kroužky pro širší veřejnost, otevřené stejně starým či starším dětem, rodičům s dětmi či pouze rodičům, kteří budou mít možnost nechat po dobu kroužku děti v herně.


Vaření a ruční práce aneb „Jak se co dělá“

Kde rostou lízátka, než se dostanou do obchodu? A jak se ze stromu stane židle? Děti chtějí vědět, odkud se co bere. Podle konfuciánského přísloví „řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dělat a já pochopím,“ vědět znamená zkusit, zažít. V kroužku „Jak se co dělá“ proto nejde jen o „vaření a šití“, ale především o proces vzniku čehokoli od začátku do konce, o poznávání zdrojů, materiálů a nástrojů a následně o rozvoj schopností je dovedně a tvořivě využívat. Připravíme záhonek, zasejeme semínka, staráme se o ně, co vyroste, sklidíme, uvaříme a nakonec sníme. V lese nasbíráme přírodniny, pozorujeme je, zkoumáme, děláme pokusy, zkoušíme, co všechno z nich lze vyrobit. Začneme poznáváním věcí kolem nás, na konci může být upečený koláč nebo krmítko pro ptáčky, které děti samy nařezaly a stloukly hřebíky. Jde nám o to, aby děti nebyly ztracené mezi věcmi a nástroji dospělých, aby nemusely vždycky všechno hledat v obchodě, aby byly samostatné ve všech možných praktických činnostech, uměly pracovat rukama a dokázaly kreativně používat věci kolem nás a tvořit z nich věci nové. Kroužek vede naše dětmi zbožňovaná hospodářka Pavla Hrušková.


Hudba a tvořivé flétničky

Hudba je univerzální řeč lidstva. Nepotřebujeme se učit jejímu jazyku, je stejný pro nás všechny. Probouzí v nás radost a štěstí či klid a zamyšlení, učí nás vnímat svůj vnitřní svět a naslouchat mu. V našich odpoledních hrátkách s hudbou se seznamujeme se zvuky okolí i zvuky různých nástrojů, učíme se probouzet v sobě hudební cítění a rytmus, rozlišovat hudební nálady. Zpíváme české a anglické písničky, hrajeme na nejrůznější nástroje (orffovy nástroje, klavír, kytara, flétny), posloucháme klasickou či etnickou hudbu. Není důležité nadání, ale radost ze společného muzicírování. Rozvíjením rytmických a intonačních dovedností se nám otevírají nové možnosti v prožívání každodenního života a radosti ze spontánního projevu. Kroužek vede Markéta Vrbinčíková, více zde.


Výtvarný kroužek

Podobně jako „Jak se co dělá“ je i výtvarný kroužek, který se střídá s keramikou, především o poznávání materiálů a technik, o zkoumání možností práce s nimi a rozvoji jemné motoriky, ale také o probouzení svobodné kreativity. Naším cílem je, aby děti zvládly různé materiály a techniky tak, aby se nebály vzít do ruky jakoukoli hmotu či nástroj a dokázaly spustit stavidla vlastní představivosti a samy rozhodnout o tom, co udělají s hromádkou hlíny, kamínků a šišek, s kusem látky, barevných nití a knoflíků nebo s čistým papírem, barvami a štětcem či nůžkami a lepidlem. Kroužek vede Dita Horáková, více zde.


Jóga

Hravým a kreativním cvičením jógy děti poznávají své tělo, jeho možnosti, reakce a potřeby. Vnímají své pocity spojené s pohybem. Učí se, jak se mohou samy zbavit napětí a stresu. Prostřednictvím příběhů, básniček či písniček se seznamujeme s tradičními pozicemi, kterým děti vymýšlejí nové názvy, napodobujeme zvířata, stromy, věci a společně tvoříme pozice vlastní. Zkoušíme různé formy dýchání a učíme se relaxaci, která vede k uvolnění a posílení psychické rovnováhy. O svých pocitech si pak povídáme nebo je zhmotníme na papír v podobě obrázku, který nám připomene, co jsme cvičili a prožili. Kroužek vede Daniela Fremuntová, více zde.


Tanec kathak

Jakou náladu v nás vzbudí hudba, jaký příběh nám může vyprávět. A jaký příběh můžeme pohybem vyprávět my, jak nás může inspirovat slovo, představa, zážitek. Při tanečních setkáních rozvíjíme citlivost k vlastnímu tělu, k prostoru kolem nás, k lidem kolem nás. Skrz tanec objevujeme rytmus v našem těle. Vnímáme atmosféru hudby, učíme se vcítit se do ní a naladit a rozpohybovat své tělo i mysl, pohybem ztvárnit pocity, představy… Naše vnímání hudby a tance a chuť zprostředkovat je dětem se nezměnily, jen jsme se pod vlivem nadšení dětí z letního workshopu s indickým tancem kathak posunuli více na východ. Kathak je klasický tanec severní Indie se specifickou, a jak jsme zjistili, pro děti svou neobvyklostí velmi atraktivní technikou, obsahující rytmické dupání, otočky, ladné pohyby rukou, napodobování zvířat, přírodních živlů a symbolů života. Kroužek vede Ivana Hessová, více zde.


Kutílek

Děti touží dělat a umět všechno, co vidí dělat nás dospělé. V úžasné středeční dílně mají možnost vyzkoušet si všechno to, co obvykle nikdy nikde nesmějí – zatloukání, vrtání, řezání, sádrování, natírání, broušení, lepení, stříhání, ohýbání a spoustu dalších zajímavých prací „pro velké“. Vyrábějí opravdové věci opravdovými nástroji. A učí se také vždy po práci uklidit. Kroužek vede David Lněníček.


Aikidó

Kroužek aikidó pro děti od 3 let jsme si do Vrbiček vybrali proto, že máme toto japonské sebeobranné umění v rodině a naše děti se s ním díky dědečkovi potkávají už od plenek. Samozřejmě nejde o aikidó tak, jak ho cvičí dospělí nebo starší děti, ale spíše o všestrannou pohybovou přípravu, jejímž cílem je celostní rozvoj pohybových schopností a koordinace pohybu. Součástí výuky jsou dechová cvičení, protahování a posilování všech částí těla, různé formy her a cvičení zaměřených na zlepšování psychické koncentrace a koordinace hlava-ruka, hlava-prsty, hlava-noha a také nácvik jednoduchých pádů. Střídají se rychlé a pomalé aktivity, pohyb a klid, ticho a křik. Děti se vyřádí a přitom zlepšují své pohybové dovednosti, ale i schopnost zklidnění a soustředění. V kroužku aikidó jde především o to, aby děti poznávaly své tělo a jeho možnosti a rozvíjely je. Samozřejmě získávají také základy pro případné pokračování v některém z moderních sebeobranných bojových umění či sportů (vedle aikidó např. džudó či karatedó). Kroužek vede Miroslav Kodym (61), více zde.

2011 2011 2011 2011


Pohybové divadlo „Řekni to“

Jak mě může inspirovat, slovo, obraz, hudba, místo, kamarád? K vyjádření pocitu, k vyprávění příběhu. Slovem, pohybem, tancem. V divadelním kroužku se děti skrze jednoduchá cvičení a motivované pohybové hry učí vnímat, pojmenovávat a vyjadřovat pocity, reakce a představy své i ostatních. Rozvíjejí svou hravost, představivost, slovní zásobu, schopnost vyjadřovat se slovy, ale i bez nich, a hlavně si společně hrají a užívají radost ze hry. Ze základního příběhu společně vytváříme příběh nový, inspirace je všude kolem nás a v nás. Začínáme jednoduchým tématem, které vyvstane z ranní elipsy, z pohledu z okna, ze zážitku dne. Na konci jsou postavy a příběh vytvořený dětmi. Třeba cestujeme autobusem – učitel je řidič, který právě přijel na první zastávku, ale kam autobus pojede, kde zastaví, kdo nastoupí a co bude dělat, to vědí jen děti. Naše autobusy tak někdy jezdí do zoo, jindy k moři a jindy zase úplně neznámo kam, někdy se porouchají, jindy bourají, někdy vozí princezny a piráty, jindy zvířata a často všechny dohromady, z čehož vznikají zajímavé interakce.

 

Předškolní příprava

Co všechno se pro naše předškoláky změní přechodem na základní školu? Určitě je čeká větší zodpovědnost a více povinností a některé pravděpodobně i menší možnost volby, frontálnější výuka, testy a zkoušky, hodnocení. Naším cílem je předškoláky na tyto změny během školního roku postupně připravovat. Vedeme děti k přijetí zodpovědnosti za své učení – k systematické práci, plánování, sebehodnocení. Pracujeme přitom s Montessori pomůckami ze všech oblastí, které dětem pomáhají rozvíjet praktické dovednosti, matematické myšlení, poznávání okolního světa v souvislostech a připravují je na psaní a čtení. Součástí naší předškolní přípravy je také program Maxík (akreditovaný program MŠMT pro předškoláky, více na webu...), zaměřený na rozvoj grafomotorických, vizuomotorických, audiomotorických a komunikačních dovedností. Kroužek vede Veronika Lněníčková, více zde.