Školka Vrbičky - MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI | Témata Montessori pedagogiky

TÉMATA MONTESSORI PEDAGOGIKY


PROVOZ A CENÍK

Metodika práce a pomůcky jsou rozděleny do 5 oblastí:

Cvičení praktického života – rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, pracovní návyky a vztah k sobě a okolí (samostatnost v oblékání, hygiena, příprava svačiny, stolování, péče o domácnost, květiny, zvířata, zdvořilostní formy chování)

školka školka školka školka

Smyslová výchova – pracuje s pomůckami pro tříbení všech smyslů (hmatové destičky s různým stupněm hrubosti povrchu, sluchové válečky s různými zvuky, hmotnostní či teplotní válečky, rozlišování barev, chutí atd.)

školka školka školka školka

Jazyková výchova – rozvíjí řeč a slovní zásobu, schopnosti naslouchat, porozumět a vyjádřit své myšlenky a pocity, smyslovými zkušenostmi připravuje základ pro psaní a čtení (přiřazování předmětů k obrázkům, vyprávění podle obrázků, obkreslování smirkových písmen prstem, psaní do krupice apod.)

Matematika – pěstuje smysl pro přesnost a rozdíly, pro vnímání a rozlišování rozměrů, poměrů a tvarů, prostřednictvím smyslových zkušeností a práce rukou vytváří podvědomé znalosti matematických zákonitostí tak, aby dítě zažilo radost z matematiky a později snáze dokázalo k tvarům a souvislostem poznaným rukama přiřadit čísla a pojmy (geometrická tělesa, perlový materiál pro znázornění množství a početní operace)

Kosmická výchova – zahrnuje přírodovědu, zeměpis, astronomii, biologii, dějepis, fyziku a chemii a formou názorných pomůcek a praktických pokusů pomáhá dítěti chápat svět v souvislostech přírodních zákonitostí (projekty na téma vesmír a sluneční soustava, přírodní živly, poznávání zvířat a rostlin, péče o přírodu)

školka školka školka školka

Více o Montessori najdete například na www.montessoricr.cz nebo www.montessori-ami.org.