Školka Vrbičky - MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI | Školka, kde z dětí rostou osobnosti

ŠKOLKA, KDE Z DĚTÍ ROSTOU OSOBNOSTI


PROVOZ A CENÍK

Mezinárodní školka a jesle Vrbičky jsou otevřeny dětem od 18 měsíců do 6 (7) let. Najdete nás v klidném, rodinném prostředí ve vile u lesa se zahradou a tělocvičnou. S dětmi u nás pracují zkušení učitelé ve dvou věkově smíšených třídách:

Toddler pro 10 dětí od 18 měsíců do 3 let, a
Primary pro 20 dětí od 3 let po předškoláky.

V rámci Montessori vzdělávacího programu rozvíjíme u mladších dětí (Toddler) především samostatnost v péči o sebe a prostředí, u starších (Primary) poznávání základů matematiky, jazyka, přírodovědy, zeměpisu či historie; vše prostřednictvím smyslových zkušeností a v souvislostech.

Rozvíjíme jazykové schopnosti dětí. V obou třídách je vždy jeden česky a jeden anglicky mluvící učitel. Děti se učí přirozenou komunikací při každodenních činnostech podobně jako v bilingvní rodině.

Rozvíjíme sociální dovednosti dětí. Při individuální práci, společných aktivitách, běžných denních činnostech i formou modelových her se děti učí vzájemnému respektu, zdvořilému chování, pravidlům soužití.

Rozvíjíme zájmy a talent dětí. Součástí odpoledního programu školky jsou různé kroužky (hudba, tanec a divadlo, jóga a aikido, tvoření, vaření).

školka školka školka

Jídlo podáváme v bio kvalitě s možností výběru vegetariánského menu.

Naším posláním je vytvářet pro děti prostředí, ve kterém mohou přirozeně a svobodně růst, získávat sebevědomí a stávat se samostatnými osobnostmi. Naším úkolem je pomáhat dětem objevovat vlastní sílu a schopnosti a otevírat jim dveře k poznávání okolí.

Naši učitelé jsou dětem trpělivými průvodci na cestě labyrintem světa. Přistupují k nim s láskou a respektem k jejich individualitě. Dávají jim svobodu a možnost volby, ale i hranice potřebné pro bezpečné objevování a poznávání a radost ze hry. Podporují je v samostatné práci, která rozvíjí myšlení a tvořivost. Vedou je k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schopnosti a k respektu k sobě i druhým. Harmonie svobody a respektu otevírá dětem cestu do ráje srdce.