Školka Vrbičky - MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI | Život ve Vrbičkách

ŽIVOT VE VRBIČKÁCH


PROVOZ A CENÍK

...foto z r. 2011


22.12.2010 Vánoční setkání

Vánoce 2010 Vánoce 2010 Vánoce 2010

více fotografií...
Za nejkrásnější fotografie děkujeme Alžbětě Diringerové


Prosinec 2010
Prosinec se v obou našich třídách nesl ve znamení zimy a Vánoc. Povídali jsme si o smyslu Adventu, o tom, proč se slaví Vánoce, jaké jsou vánoční zvyky, vyráběli ozdoby a pekli různé druhy cukroví, stavěli jsme Betlém, zdobili stromek a učili se české i anglické koledy. Také jsme se věnovali zimním radovánkám a mimo jiné jsme si postavili na zahradě iglú. Pokračovali jsme v tématu příroda a zvířata v zimě a také v poznávání smyslů a v souvislosti se společným vánočním vařením a pečením zkoumali různé chutě a přiřazovali je k příslušným částem jazyka. Povídali jsme si také o kamarádství a prostřednictvím her a společných staveb se učili spolupracovat a vzájemně se respektovat a ocenit. Navštívili nás také Mikuláš s andělem a moc nás těšilo vidět na elipse společně děti ze třídy Toddler i Primary a vnímat, jak hezky se k sobě dovedou chovat a navzájem si pomáhat a jak se jeden od druhého učí (a to i ty starší od mladších, nejen obráceně). Jsme rádi, že jsme se mohli setkat s Vámi rodiči na vánoční besídce a doufáme, že to pro Vás byla milá příležitost společně s dětmi alespoň chvilku prožít jejich „školkový“ život.

prosinec 2010 prosinec 2010 prosinec 2010 prosinec 2010

více fotografií...


Listopad 2010
Pozorovali jsme podzimní proměny lesa a spící a nespící zvířata v něm, v návaznosti na říjnové zkoumání stavby lidského těla jsme zkoumali také stavbu těla zvířat a děti moc bavilo přiřazovat zvířata k jejich kostrám a obráceně. Poznávali jsme také různá umění a byli jsme překvapení, jak moc děti uchvátil poslech Smetany, Dvořáka, Beethovena či Mozarta a s jakým nadšením zkoušely různé hudební nástroje a s Veronikou na výtvarce vyráběly vlastní „kytaru“. V rámci průběžného, „nikdy nekončícího“ tématu čas také děti začaly pracovat s kalendářem ročních období a měsíců a přiřazovat pojmy k jejich obsahu a obráceně.

listopad 2010 listopad 2010 listopad 2010 listopad 2010

více fotografií...


Říjen 2010
Po zářijovém „mapování“ školky jsme prozkoumávali nejprve naše nejbližší okolí a zakreslovali oblíbená místa do map, postupně jsme se dostali až k mapě naší země a k tématu Česká republika v souvislosti s oslavami vzniku samostatného státu. Podle mapy, kterou jsme si sami vytvořili, jsme si do zahrady zasadili cibulky a už se těšíme, jak nám na jaře ukáže, kde hledat, co nám vyrostlo. Pozorovali jsme podzimní proměny našeho okolí a věnovali se zejména barvám a také stromům, listům a plodům. Bylo krásné vidět, kolik stromů děti poznají a jak moc je baví nosit po elipse jejich listy či plody, ohmatávat je a přiřazovat k sobě. Povídali jsme si o tom, jak se na zimu chystají různá zvířata, a o přezimujících a naopak stěhovavých ptácích a opravili jsme krmítko pro ptáčky, z čehož byli nadšení hlavně kluci, kteří si moc užívali zatloukání hřebíků. V návaznosti na zářijové poznávání smyslů jsme se také věnovali tématu lidské tělo a jeho stavba a děti moc bavilo neustále rozkládat a skládat kostru, orgány, svaly a další části našeho „kostlivce“ Vojty a dřevěné puzzle Sáry, jak si je děti samy pojmenovaly. Pokračujeme také v tématu čas, které jsme začali už v září a které budeme průběžně v různých souvislostech dále rozvíjet, aby děti postupně získávaly stále konkrétnější představu. Už jsme pocítili, co vlastně čas je a jak plyne a co všechno se například dá či nedá stihnout, než se přesype písek v různě velkých přesýpacích hodinách, seznámili jsme se s různými způsoby měření času a různými druhy hodin a rozdělili si den prostřednictvím denních činností na jednotlivé časové úseky a pozorovali, kam se přitom posouvají ručičky na hodinách. Oslavili jsme narozeniny Matiáše (5) a Esterky (5).

říjen 2010 říjen 2010 říjen 2010 říjen 2010

více fotografií...


Září 2010
Na začátku školního roku jsme se soustředili především na téma školka a já. Nové děti se seznamovaly se školkou, s tím, kde co najdou, kdo je kdo, jaká jsou u nás pravidla, hledaly své role v nich… Také jsme všude kolem nás hledali a zkoumali různé plody podzimu, osahávali je, pozorovali, očichávali a ochutnávali a poznávali jsme tak všechny své smysly. Věnovali jsme se i všem možným tématům souvisejícím s jídlem a pitím, co je zdravé a co ne, pekli jsme i vařili, a také různým povoláním. Začali jsme téma čas, co vlastně je a jak plyne.

září 2010 září 2010 září 2010

více fotografií...


24.6.2010 Besídka na závěr školního roku
Rodiče si společně s dětmi třídy Toddler užili elipsu tak, jak ji děti zažívají každý den. Děti třídy Primary ukázaly rodičům své aikidó a pohybové divadlo. A všem nám bylo spolu moc dobře…

besídka besídka besídka

Za některé z nejkrásnějších fotografií děkujeme Alžbětě Diringerové

více fotografií...


22.5.2010 Setkání rodičů na téma jak zlepšit podmínky v našem porodnictví
V rámci workshopu Porodního domu U čápa se ve Vrbičkách setkalo 22 rodin, respektive 69 dospělých a dětí, včetně těch ještě nenarozených.

Setkání rodičů Setkání rodičů Setkání rodičů

více fotografií...


16.5.2010 Vrbičky na Kašpárkohraní
Na největší dětský festival v ČR přišlo letos navzdory zimě a dešti 10 tisíc lidí. Vrbičky připravily workshopy pro rodiče s nejmenšími dětmi s obrázkovými kartami a pomůckami pro rozvoj jemné motoriky, opičí dráhy, výtvarné dílny pro starší a trampolínu pro všechny.

Kašpárkohraní Kašpárkohraní Kašpárkohraní

více fotografií...


květen 2010 Děti v naší školce

Květen Květen Květen

více fotografií...


13.5.2010 Blíží se Den rodiny, tvoříme rodinné stromy

školka školka školka

více fotografií...


6.5.2010 Narozeniny ve třídě Toddler

školka školka školka

více fotografií...


21.4.2010 Narozeniny ve třídě Primary

školka školka školka

více fotografií...


24.3.2010 Pečeme velikonoční cukroví

školka školka školka

více fotografií...


...2014 | ...2012 a 2013 | ...2011